CS  /  EN

TANDEMOVÉ KONDENZAČNÍ JEDNOTKY

Tandemové kondenzační jednotky Cool Star® představují jednodušší alternativu k sdruženým jednotkám. Olejové hospodářství je nahrazeno přímým propojením kompresorů. Jednotky umožňují regulaci chladicího výkonu v rozsahu 0-50-100 %, v případě použití kompresoru Copeland Digital pak zajišťují přesné řízení vypařovacího tlaku při proměnném zatížení.

Jednotky jsou vhodné jako zdroj chladu do VZT systémů a pro systémy s více odběrnými místy, např. supermarkety, zpracování potravin, chlazení výrobních a technologických prostor apod.

CoolStar

Jednotky jsou určeny pro provoz s běžnými HFC chladivy bezpečnostní skupiny A1. V závislosti na použitém kompresoru a typu chladiva je rozsah vypařovacích teplot od -50 °C do +20 °C. Pro bezproblémový chod při vyšších vypařovacích teplotách a / nebo vyšších teplotách okolí jsou jednotky vybaveny dostatečně dimenzovaným kondenzátorem. Jsou dodávány s ochrannou náplní inertního plynu.

Základní provedení jednotky

 • základna / rám
 • kompresor
 • vzduchem chlazený kondenzátor
 • sběrač kapalného chladiva
 • rotalock ventily
 • svorkovnice
 • kombinovaný presostat
 • individuální vysokotlaké presostaty
 • diferenční presostat u jednotek s polohermetickým kompresorem
 • převodníky tlaku
 • čidlo teploty výtlaku u digitálních kompresorů
 • potrubní propojení
 • elektrické propojení

Standardní řady kompresorů

 • Copeland Scroll ZR, ZB, ZF, ZF EVI, Copeland Semi-Hermetic Standard, Stream
 • kompresory s plynulou regulací výkonu Copeland Scroll Digital ZBD a ZFD, Copeland Stream Digital
 • Bitzer Semi-Hermetic

Volitelné příslušenství

 • napájecí a řídicí elektrický rozvaděč (oddělený nebo na společném rámu)
 • ohřev oleje kompresoru
 • regulace kondenzačního tlaku vypínáním ventilátorů
 • plynulá regulace kondenzačního tlaku
 • kryt jednotky do venkovního prostředí

Možnost nestandardního provedení

 • oddělený vzduchem chlazený kondenzátor
 • vodou chlazený kondenzátor
 • rekuperace
 • hlídání hladiny oleje
 • odlučovač oleje
 • odlučovač kapalného chladiva
 • kapalinová větev (filtrdehydrátor, elektromagnetický ventil, průhledítko)

Made-in-Drazkovice