CS  /  EN

KOMPAKTNÍ ČPAVKOVÉ CHLADIČE KAPALIN

Čpavkové chladiče kapalin Cool Star® s velmi nízkou náplní chladiva najdou své uplatnění v komerčních i průmyslových aplikacích, jakými jsou chladírny, mrazírny, zpracovny, klimatizace, různé technologické procesy, chlazení strojů, umělých ledových ploch apod.

Chladiče jsou vhodné pro umístění vně budovy.

OBLASTI POUŽITÍ

Kompaktní chladiče Cool Star® mají široký rozsah nasazení především v komerčním a průmyslovém chlazení. Uplatnění nacházejí v potravinářské, chemické a strojírenské výrobě, při chlazení a mražení potravin, při výrobě plastů a obrábění kovů, ve vzduchotechnice a klimatizaci, při chlazení ledových ploch i datových center, při obecném chlazení kapalin.

Chladicí výkon

20 kW – 1,5 MW

Výstupní teplota kapaliny

–40 až +30 °C

Okolní teplota

–25 až +45 °C

CoolStar

PŘÍRODNÍ CHLADIVO = ŽÁDNÁ OMEZENÍ

Na kompaktní chladiče Cool Star® používající přírodní chladivo čpavek (NH3) se nevztahují žádná zákonná environmentální omezení, například pravidelné kontroly těsnosti, omezování spotřeby nebo dostupnosti syntetických chladiv, vedení evidence, kontroly a případné pokuty ze strany orgánů státní správy.

Čpavek je přírodní látka, prostá negativních vlivů na životní prostředí, má nulový potenciál ODP i GWP, nepoškozuje ozonovou vrstvu Země, nemá žádný vliv na globální oteplování.

Čpavek je tradičním chladivem, které se používá více než 180 let. Jeho vlastnosti jsou velmi dobře známy, objev negativních vlivů na životní prostředí je vyloučen. Dostupnost tohoto chladiva je celosvětově velmi dobrá, cena dlouhodobě stabilní.

Spojení unikátních vlastností čpavku a moderních technologií znamená skutečně přírodní a trvalou cestu v oboru chlazení.

VYSOKÁ ÚČINNOST A ÚSPORNÝ PROVOZ

Čpavek (NH3) nabízí velmi vysokou objemovou chladivost, jednu z nejvyšších mezi běžnými chladivy, např. 8x větší než R410A. Z toho plyne výrazně menší potřeba dopravovaného množství chladiva na jednotku chladicího výkonu, tím i výrazně nižší spotřeba energie. Efektivitu provozu lze dále zvyšovat systémy pro využití odpadního tepla, kombinací s freecoolingem apod.

Při srovnání se systémy pracujícími se syntetickými chladivy se investice vložená do pořízení chladiče Cool Star® vrací díky úsporám energií v průběhu 3 až 5 let, s každým dalším rokem provozu uživatel zařízení významně šetří.

Životnost chladičů Cool Star® lze při zajištění správné údržby uvažovat v desítkách let, dosažené úspory pak mohou být enormní.

EXTRÉMNĚ NÍZKÁ NÁPLŇ CHLADIVA

Chladiče kapalin Cool Star® vynikají díky fyzikálním vlastnostem chladiva NH3 a originální konstrukci extrémně nízkými náplněmi, tyto se pohybují pouze v jednotkách kilogramů pro malé výkony a desítkách kilogramů u zařízení vysokých výkonů nad 1MW.

Díky výjimečně nízkým náplním chladiva je provoz chladičů Cool Star® vysoce bezpečný.

KONSTRUKCE

Chladiče Cool Star® mají originální a kompaktní konstrukci. Jsou navrženy s ohledem na dosažení vysoké spolehlivosti, bezpečnosti, dlouhé životnosti, minimálních nároků na prostor i snadnost instalace. Systém pracuje na principu zaplaveného chladiče, kterým je zajištěna vynikající efektivita provozu a energetická úspornost.

Chladiče jsou určeny pro plně automatický povoz, na přání zákazníka mohou být vybaveny systémem pro vzdálené řízení a monitoring.

SNADNÁ INSTALACE

Kompaktní chladiče Cool Star® jsou připraveny pro instalaci „Plug & Play“. Uvedení do provozu je rychlé a snadné, bez složité montáže a propojování jednotlivých částí systému u zákazníka.

Chladiče Cool Star® mohou být umístěny do venkovního prostředí i do vnitřních prostor budov. V případě volby venkovního provedení zákazníkovi odpadá potřeba budování strojoven.

Made-in-Drazkovice

Poptávkový formulář

Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
CSAC