CS  /  EN

ZKOUŠKY PRO CERTIFIKACI DLE NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2067

Společnost K a S, s. r. o. je na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí hodnoticím subjektem pro pořádání zkoušek dle prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2067 pro certifikaci fyzických osob a společností kategorie I – IV, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla a chladicí jednotky chladírenských nákladních vozidel a přívěsů obsahující fluorované skleníkové plyny.

Otázky a odpovědi

  • šipkaNedaří se mi odeslat registraci, co mám dělat?
  • šipkaJaká kvalifikace je pro přihlášení ke zkoušce požadována?
  • šipkaJaká je náročnost zkoušky a jak se na ni mohu připravit?
  • šipkaJakou má certifikát platnost, je potřeba ho obnovovat?

Termíny zkoušek

Informace

Pokud žádáte o certifikát, který bude vydán na právnickou osobu, bude vám zároveň k tomuto certifikátu vystaven certifikát i na fyzickou osobu.

LEGISLATIVA

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/590 ze dne 7. února 2024 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/573 ze dne 7. února 2024 o fluorovaných skleníkových plynech, o změně směrnice (EU) 2019/1937 a o zrušení nařízení (EU) č. 517/2014.

Vyhláška č. 243/2023 o provedení některých ustanovení zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech.

Zákon č. 60/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 89/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2067, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 zavádějí minimální požadavky na certifikaci fyzických osob a společností.

Zákon č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech.

Nařízení Komise (ES) č. 1516/2007, které stanovuje standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny.

ODKAZY NA MŽP

  • Informace o certifikaci zde.
  • Národní a mezinárodní legislativa zde.

TECHNOLOGIE NAHRAZOVÁNÍ FLUOROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ

Informace o technologiích nahrazování fluorovaných skleníkových plynů, o bezpečném nakládání s těmito náhradami a o povinnostech při nakládání s nimi a se zařízeními, která jsou jimi vybavena dle Zákona č. 89/2017 Sb. ze dne 21. února 2017, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech.

  • Fluorované skleníkové plyny s vyšším GWP je možné nahrazovat fluorovanými skleníkovými plyny s nižším GWP, nebo přírodními látkami.
  • Přehled nářadí a přístrojů pro práci s fluorovanými skleníkovými plyny bezpečnostní skupiny A2L naleznete zde.
  • Přehled chladírenských sestav, které pracují s chladivy bezpečnostní skupiny A1 s nižším GWP než 2500 (např. R452A, R449A, R407H) naleznete zde.
  • Řešením pro chlazení kapalin jsou čpavkové chladiče kapalin. Čpavkové chladiče kapalin Cool Star® obsahují velmi nízkou náplň čpavku (R717). Čpavek je přírodní chladivo s nulovým GWP i ODP. Informace k chladičům naleznete zde.

Poplatky

Kategorie I

Uchazeči se vzděláním v chladicí technice (výuční list, VŠ diplom) nebo s elektro kvalifikací §6 a vyšší dle vyhl. 50/78 Sb. a praxí v chladicí technice min. 3 roky:

3 000 Kč

Ostatní uchazeči:

3 500 Kč

* Poplatky jsou uvedeny bez DPH.

Kategorie II–IV

Všichni uchazeči:

4 000 Kč