CS  /  EN

KONDENZAČNÍ JEDNOTKY

Kondenzační jednotky Cool Star® určené pro komerční a průmyslové chlazení, např. pro chladicí a mrazicí boxy, zpracování potravin, chlazení výrobních a technologických prostor apod.

CoolStar

Jednotky jsou určeny pro provoz s běžnými HFC chladivy bezpečnostní skupiny A1. V závislosti na použitém kompresoru a typu chladiva je rozsah vypařovacích teplot od −60 °C do +20 °C. Pro bezproblémový chod při vyšších vypařovacích teplotách a / nebo vyšších teplotách okolí jsou jednotky vybaveny dostatečně dimenzovaným kondenzátorem. Jsou dodávány s ochrannou náplní inertního plynu.

Základní provedení jednotky

 • základna / rám
 • kompresor
 • vzduchem chlazený kondenzátor
 • sběrač kapalného chladiva
 • rotalock ventily
 • svorkovnice
 • kombinovaný presostat
 • diferenční presostat u jednotek s polohermetickým kompresorem
 • potrubní propojení
 • elektrické propojení

Standardní řady kompresorů

 • Danfoss Maneurop MTZ
 • Copeland Scroll ZR, ZB, ZF, ZF EVI, Copeland Semi-Hermetic Standard, Stream
 • Bitzer Semi-Hermetic

Volitelné příslušenství

 • ohřev oleje kompresoru
 • regulace kondenzačního tlaku vypínáním ventilátorů
 • plynulá regulace kondenzačního tlaku
 • kryt jednotky do venkovního prostředí

Možnost nestandardního provedení

 • oddělený vzduchem chlazený kondenzátor
 • vodou chlazený kondenzátor
 • rekuperace
 • hlídání hladiny oleje
 • odlučovač oleje
 • odlučovač kapalného chladiva
 • kapalinová větev (filtrdehydrátor, elektromagnetický ventil, průhledítko)

Made-in-Drazkovice