CS  /  EN

ZAŘÍZENÍ PRO KOMERČNÍ A PRŮMYSLOVÉ CHLAZENÍ

Vyrábíme široký sortiment chladicích a mrazicích zařízení pro nasazení v potravinářsví, strojírenství, chemii a farmacii.