CS  /  EN

SDRUŽENÉ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY

Sdružené kompresorové jednotky Cool Star® se používají v komerčním a průmyslovém chlazení pro aplikace, jakými jsou například supermarkety, obchodní řetězce, logistická centra, řeznictví, masokombináty a klimatizační VZT systémy.

Paralelním zapojením 3 a více kompresorů je dosažen široký rozsah chladicích výkonů a umožněna regulace výkonu podle skutečné potřeby chladu.

CoolStar

Jednotky jsou určeny pro provoz s běžnými HFC chladivy bezpečnostní skupiny A1. V závislosti na použitém kompresoru a typu chladiva je rozsah vypařovacích teplot od -50 °C do +20 °C. Jsou dodávány s ochrannou náplní inertního plynu.

Sdružené jednotky Cool Star® jsou optimalizované dle zákaznického zadání.

Základní provedení jednotky

 • ocelový rám
 • kompresor
 • sběrač kapalného chladiva
 • olejové hospodářství (odlučovač oleje, filtrace oleje a řízené vracení oleje do kompresorů)
 • rotalock ventily
 • svorkovnice
 • kombinovaný presostat
 • vysokotlaké presostaty u jednotlivých kompresorů
 • diferenční presostaty u jednotek s polohermetickými kompresory
 • převodníky tlaku
 • čidlo teploty výtlaku u digitálních kompresorů
 • potrubní propojení
 • elektrické propojení

Standardní řady kompresorů

 • Copeland Scroll ZR, ZB, ZF, ZF EVI, Copeland Stream
 • kompresory s plynulou regulací výkonu Copeland Scroll Digital ZBD a ZFD, Copeland Stream Digital
 • Bitzer Semi-Hermetic

Volitelné příslušenství

 • napájecí a řídicí elektrický rozvaděč (oddělený nebo na společném rámu)
 • ohřev oleje kompresoru
 • vzduchem chlazený kondenzátor (oddělený nebo na společném rámu)
 • regulace kondenzačního tlaku vypínáním ventilátorů
 • plynulá regulace kondenzačního tlaku
 • vodou chlazený kondenzátor
 • oddělený sběrač kapalného chladiva
 • kryt jednotky do venkovního prostředí
 • kapalinová větev (filtrdehydrátor, elektromagnetický ventil, průhledítko)
 • odlučovač kapalného chladiva
 • rekuperace

Made-in-Drazkovice