CHLADÍRENSKÉ SESTAVY

Pro snadné řešení běžných chladírenských a mrazírenských aplikací nabízíme předem zpracované kompletní chladírenské sestavy. Provozní parametry a dodané komponenty jsou voleny s ohledem na bezproblémový a ekonomicky efektivní provoz.


Made in Dražkovice
Chladírenské sestavy

Technologie jsou určeny pro provoz s chladivy R404A, R407H, R449A nebo R452A v závislosti na použitých komponentech a provozních podmínkách. Při nestandardních podmínkách navrhujeme technologie dle poptávky.

Chladírny potravin a uzenin

Teplota v boxu: +3 °C až +5 °C
Teplotní spád na výparníku: 8 K
Chladicí výkon navržen pro boxy z PUR panelů tl. min. 60 mm.
Technologie jsou výkonově navrženy pro skladování předem zchlazeného zboží.

Obsah standardní dodávky: kondenzační chladicí jednotka, výparník bez elektrického odtávání, rozvaděč s regulátorem Dixell XR70D, termostatický expanzní ventil, filtrdehydrátor, průhledítko, kombinovaný presostat, převlečné matice


Chladírny zeleniny a ovoce

Teplota v boxu: +3 °C až +5 °C
Teplotní spád na výparníku: 6 K
Chladicí výkon navržen pro boxy z PUR panelů tl. min. 60 mm.
Technologie jsou výkonově navrženy pro skladování předem zchlazeného zboží.

Obsah standardní dodávky: kondenzační chladicí jednotka, výparník bez elektrického odtávání, rozvaděč s regulátorem Dixell XR70D, termostatický expanzní ventil, filtrdehydrátor, průhledítko, kombinovaný presostat, převlečné matice


Chladírny masa

Teplota v boxu: –2 °C až +2 °C
Teplotní spád na výparníku: 7 K
Chladicí výkon navržen pro boxy z PUR panelů tl. min. 60 mm.
Technologie jsou výkonově navrženy pro skladování předem zchlazeného zboží.

Obsah standardní dodávky: kondenzační chladicí jednotka, výparník s elektrickým odtáváním, rozvaděč s regulátorem Dixell XR70D, termostatický expanzní ventil, filtrdehydrátor, průhledítko, elektromagnetický ventil, kombinovaný presostat, převlečné matice


Chlazené zpracovny

Teplota ve zpracovně: +12 °C až +15 °C
Teplotní spád na výparníku: 9 K

Obsah standardní dodávky: kondenzační chladicí jednotka, výparník s oboustranným výfukem vzduchu bez elektrického odtávání, rozvaděč s regulátorem Dixell XR70D, termostatický expanzní ventil, filtrdehydrátor, průhledítko, kombinovaný presostat, převlečné matice


Mrazírny

Teplota v boxu: –20 °C až –18 °C
Teplotní spád na výparníku: 7 K
Chladicí výkon navržen pro boxy z PUR panelů tl. min. 100 mm.
Technologie jsou výkonově navrženy pro skladování předem zmrazeného zboží.

Obsah standardní dodávky: kondenzační chladicí jednotka, výparník s elektrickým odtáváním, rozvaděč s regulátorem Dixell XR70D, termostatický expanzní ventil s MOP, filtrdehydrátor, průhledítko, elektromagnetický ventil, kombinovaný presostat, převlečné matice


Volitelná výbava

Na výrobky Cool Star® montujeme výbavu dle požadavku zákazníka:

  • ohřev oleje kompresoru
  • regulace kondenzačního tlaku presostatem
  • plynulá regulace kondenzačního tlaku
  • hlídač sledu fází

Volitelné příslušenství

K technologiím dodáváme dodatečné komponenty dle požadavku zákazníka:

  • topný pásek pro ohřev oleje
  • vysokotlaký presostat + kapilára pro připojení + konzola pro uchycení
  • regulátor otáček ventilátoru + připojovací kabel
  • kryt jednotky proti povětrnostním vlivům