ZKOUŠKY PRO CERTIFIKACI DLE NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2067

Společnost K a S, s. r. o. je na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí hodnoticím subjektem pro pořádání zkoušek dle prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2067 pro certifikaci fyzických osob a společností kategorie I – IV, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla a chladicí jednotky chladírenských nákladních vozidel a přívěsů obsahující fluorované skleníkové plyny.


Otázky & odpovědi

Veškeré dotazy zasílejte, prosím, na e-mail certifikace@kas.czLegislativa

NOVÉ – Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2067, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 zavádějí minimální požadavky na certifikaci fyzických osob a společností.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006.
Výtah z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014
Zákon č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech.
Vyhláška č. 257/2012 o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů.
Nařízení (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.
Nařízení Komise (ES) č. 1516/2007, které stanovuje standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny.Technologie nahrazování fluorovaných skleníkových plynů

Informace o technologiích nahrazování fluorovaných skleníkových plynů, o bezpečném nakládání s těmito náhradami a o povinnostech při nakládání s nimi a se zařízeními, která jsou jimi vybavena dle Zákona č. 89/2017 Sb. ze dne 21. února 2017, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech.
Fluorované skleníkové plyny s vyšším GWP je možné nahrazovat fluorovanými skleníkovými plyny s nižším GWP, nebo přírodními látkami.
Přehled chladiv, který obsahuje fluorované skleníkové plyny bezpečnostních skupin A1 a A2L s nižším GWP naleznete zde.
Přehled nářadí a přístrojů pro práci s fluorovanými skleníkovými plyny bezpečnostní skupiny A2L naleznete zde.
Přehled typových chladírenských technologií, které pracují s chladivy bezpečnostní skupiny A1 s nižším GWP než 2500 (např. R452A, R449A, R407H) naleznete zde.
Řešením pro chlazení kapalin jsou čpavkové chladiče kapalin. Čpavkové chladiče kapalin Cool Star® obsahují velmi nízkou náplň čpavku (R717). Čpavek je přírodní chladivo s nulovým GWP i ODP. Informace k chladičům naleznete zde.

Certifikační zkoušky se skládají z teoretického testu a z praktické části. Školení není součástí zkoušek!

Přihlášení ke zkoušce

Termíny zkoušek

22.2.2024

30.5.2024 - o termínu, kdy se budete moci na zkoušky přihlásit, vás budeme informovat.

Poplatky

Kategorie I

Uchazeči se vzděláním v chladicí technice (výuční list, VŠ diplom)
3 000 Kč

Uchazeči s elektro kvalifikací §6 a vyšší dle vyhl. 50/78 Sb. a praxí v chladicí technice min. 3 roky (doložení praxe v podobě čestného prohlášení)
3 000 Kč

Ostatní uchazeči
3 500 Kč

Kategorie II–IV

Všichni uchazeči
4 000 Kč

* Poplatky jsou uvedeny bez DPH.

Odkazy na MŽP

Informace o certifikaci zde
Národní a mezinárodní legislativa zde

Studijní materiály

Stručná příprava ke zkouškám – technická část zde
Stručná příprava ke zkouškám – teoretická část zde
Tabulka chladiv zde
Minimální požadavky na dovednosti a znalosti zde

Žádost o certifikát

Vzor žádosti pro fyzické osoby zde
Vzor žádosti pro fyzické osoby podnikající zde
Vzor žádosti pro právnické osoby zde